D-ReX

Wszechstronne rozwiązanie do monitorowania gazów - szczególnie dla przemysłu półprzewodnikowego

D-ReX został zaprojektowany specjalnie z myślą o wymaganiach przemysłu półprzewodnikowego, ale znacznie zwiększy również bezpieczeństwo wszelkich innych zastosowań, w których konieczne jest monitorowanie gazów toksycznych, żrących lub palnych.
 

Jeden system dla każdego wymagania

D-ReX to samodzielne urządzenie do wykrywania gazów, przeznaczone do wielu różnych zastosowań. Wersja dyfuzyjna monitoruje gazy atmosferyczne w miejscu instalacji (PoU). Gazy w miejscach trudno dostępnych lub niemożliwych do osiągnięcia, takich jak systemy rurowe, mogą być monitorowane za pomocą czujnika zewnętrznego w odległości do 30 metrów od punktu instalacji (PoI). Jeśli potrzebujesz pobrać próbkę gazów z innego pomieszczenia, szafy gazowej lub zamkniętego systemu - punkt poboru próbek (PoS) - i sprawdzić ją w bezpiecznym środowisku, nasz D-ReX ze zintegrowaną pompą jest najlepszym wyborem. W przypadku gazów wymagających pirolizera oferujemy dodatkowy moduł Py-ReX.

 

Najnowocześniejszy system monitorowania gazu

D-ReX można łatwo zintegrować z istniejącym systemem dzięki komunikacji i zasilaniu Power over Ethernet (PoE) oraz (opcjonalnej) integracji LonWorks. W pełni kolorowy wyświetlacz w jasny i zwięzły sposób wskazuje wszystkie informacje dotyczące mierzonych stężeń gazów, wartości progowych, usterek i alarmów.

 

Sensory typu „smart” i prosty serwis

Wybieraj pomiędzy czujnikami elektrochemicznymi, katalitycznymi i podczerwieni dla ponad 30 toksycznych, żrących i palnych gazów oraz tlenu. Wszystkie czujniki są wstępnie skonfigurowane i znajdują się w łatwo wymienialnych kasetach z czujnikami. Odpowiednia aplikacja połączona przez Bluetooth ułatwia serwisowanie, a tym samym minimalizuje czasy przestojów i koszty.

Różne opcje dla zwiększenia bezpieczeństwa

Każdy D-ReX może być opcjonalnie wyposażony w pięć wewnętrznych przekaźników (dowolnie programowalnych), które służą do realizacji procedur bezpieczeństwa. Jeśli Twoja aplikacja wymaga większej liczby przekaźników, można je podłączyć za pomocą jednego z naszych opcjonalnych modułów przekaźnikowych GfG. GMA200-RT oferuje 16 przekaźników ze stykami przekaźnikowymi, jest on z wyświetlaczem lub bez i może być montowany na szynach DIN lub w wersji naściennej.

 

Przejrzyste informacje

Duży kolorowy wyświetlacz TFT dostarczy Ci wszystkich niezbędnych informacji na temat typu mierzonego gazu, zmierzonego stężenia, stanu detektora gazu i ewentualnych błędów w postaci przejrzystego tekstu, dzięki czemu możesz natychmiast zareagować. Wyświetlacz można ustawić na język angielski, niemiecki i maksymalnie cztery inne języki. Urządzenie można kontrolować za pomocą aplikacji połączonej przez Bluetooth lub za pomocą interfejsu z 5 przyciskami znajdującego się obok wyświetlacza.

 

Komunikacja dokładnie taka, jaką potrzebujesz

Aby spełnić standardy najnowszych opcji łączności urządzeń, D-ReX jest wyposażony w interfejs LAN z obsługą PoE i prędkością 10/100 Mbits/s do bezpiecznej i szybkiej transmisji danych. Dzięki temu można adresować D-ReX zarówno z sieci, jak i z Internetu. Alternatywnie oferujemy również wersje do integracji analogowej z infrastrukturą 4-20mA lub do komunikacji cyfrowej poprzez niezawodne połączenie w standardzie przemysłowym RS-485 (Modbus).

Najważniejsze cechy w skrócie:


Jeden System - tak wiele możliwości:

 • PoU: Monitorowanie gazu za pomocą dyfuzji
 • PoI: Czujnik zewnętrzny (długość kabla do 30 m)
 • PoS: Zintegrowana pompa (długość przewodu do 30 m)

Właściwości sprzętowe:

 • Power over Ethernet
 • Bluetooth
 • Pełnokolorowy wyświetlacz 2,4"
 • 11 kolorowych diod LED stanu
 • Obudowa do montażu na szynie DIN (TS35)

Opcjonalnie:

 • Stopień ochrony IP30 - IP64*
 • Monitoring integralności linii (tylko w D-ReX PoS)
 • Adapter kołnierzowy do monitorowania wewnątrz systemów rurowych (tylko w D-ReX PoI)
 • LonWorks
 • 5 wewnętrznych przekaźników
 • Moduł przekaźnikowy do rozbudowy (16 dodatkowych przekaźników)
 • Pirolizer D-ReX Py-ReX (tylko w D-ReX PoS)

 

*w zależności od wariantu modelu

Mierzone gazy

AsH3 Arsenowodór
B2H6 Diboran
Br2 Brom
Cl2 Chlor
ClF3 Trifluorek chloru
ClO2 Dwutlenek chloru
CO Tlenek węgla
CO2 Dwutlenek węgla
COCl2 Fosgen
ETO Tlenek etylenu
F2 Fluor  
GeH4 German
H2 Wodór
H2S Siarkowodór
HBr Bromowodór
HCl Chlorowodór
HCN Cyjanowodór
HF Fluorowodór
HMDS Heksametylodisilazan
N2H4 Hydrazyna
N2O Podtlenek azotu
NH3 Amoniak
NO Tlenek azotu
NO2 Dwutlenek azotu
O2 Tlen
O3 Ozon
PH3 Fosforowodór
SeH2 Selenowodór
SiH4 Silan
SO2 Dwutlenek siarki
TEOS Tetraetoksysilan
TMB Boran trimetylu
LEL Palne gazy i opary
C4F6* Heksafluorobutadien
C5F8* Octafluorocyklopenten
CH3F* Fluorek metylu
NF3* Trifluorek azotu
SF6* Heksafluorek siarki
   
Więcej gazów na zamówienie | * Gazy, dla których dodatkowo wymagany jest pirolizer D-ReX Py-ReX

Pliki do pobrania

Akcesoria

GMA200-RT


Moduł przekaźnikowy z 16 przekaźnikami do rozszerzenia funkcjonalności D-ReX'a
» więcej

GMA200-RTD


Moduł przekaźnikowy z wyświetlaczem dla rozszerzenia funkcjonalności D-ReX'a
» więcej

GMA200-RTW


Moduł przekaźnikowy w obudowie naściennej do rozszerzenia funkcjonalności D-ReX'a
» więcej

D-ReX Akcesoria


Lista akcesoriów do urządzenia D-ReX
» pobierz PDF (dostępny wkrótce)

Nasi eksperci chętnie odpowiedzą na Państwa pytania! Skontaktuj się z nami