Nota prawna


GfG Polska Sp. Z o.o.

Estetyczna 4/C9

43-105 Tychy

Telefon: +22 7962551

e-mail : biuro@gfg.pl
Internet : www.gfg.pl

 

 

Członek zarządu: Paul Dorsch

SĄD REJONOWY KATOWICE - WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY

KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO : Krajowy rejestr sądowy numer:  0000157681

Regon: 015453069

Numer Identyfikacji Podatkowej: PL 1230987128


Nota prawna
 

Prawa autorskie

© GfG Polska Sp. z o.o.. Wszelkie prawa zastrzeżone.


The contents of this website are protected by copyright. The contents of this site may not be reproduced in any form (photocopy, microfilm or any other process) or processed, duplicated or distributed using electronic systems without the written permission of GfG Gesellschaft für Gerätebau mbH, unless expressly stated otherwise.

 

Wyłączenie odpowiedzialności

Niniejsza strona internetowa reprezentuje tymczasowy stan ciągłego procesu pracy. Mimo że informacje zawarte na naszych stronach zostały opracowane z największą starannością, GfG Polska Sp. z o.o. nie może zagwarantować ich aktualności, poprawności i kompletności. Dotyczy to również wszystkich linków, do których ta strona odsyła bezpośrednio lub pośrednio. GfG Polska Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za treść strony, do której można dotrzeć za pośrednictwem takiego linku.

W żadnym wypadku firma GfG Polska Sp. z o.o. nie może być pociągana do odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku wykorzystania lub w związku z wykorzystaniem udostępnionych tu informacji, niezależnie od tego, czy chodzi o szkody bezpośrednie lub pośrednie, czy też szkody wtórne, w tym utratę zysków lub szkody wynikające z utraty danych.

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany informacji na tym serwerze bez wcześniejszego powiadomienia. Wszystkie oferty mogą ulec zmianie i nie są wiążące.

 


Znaki towarowe i marki

Wszystkie nazwy marek i znaki towarowe wymienione na tej stronie internetowej podlegają bez ograniczeń przepisom obowiązującego prawa o znakach towarowych oraz, w stosownych przypadkach, prawom własności odpowiednich zarejestrowanych właścicieli.

 

Linki do innych stron internetowych

Strona zawiera linki do zewnętrznych stron internetowych. Ponieważ strony te nie są pod naszym wpływem, nie możemy przyjąć żadnej odpowiedzialności za ich treść i politykę ochrony danych.