Gazy testowe

Tutaj znajdą Państwo przegląd naszych gazów testowych, które są niezbędne do kalibracji urządzeń do wykrywania gazów. Jeśli mają Państwo pytania lub jeśli na liście nie ma poszukiwanego gazu testowego, prosimy o kontakt z nami.

Gazy testowe w aluminiowych pojemnikach ciśnieniowych

Wielkość pojemnika: 1 litr
Ciśnienie robocze: 12 bar
Objętość napełnienia: 12 litrów
Stabilność: 36 miesięcy

 

 

1. Mieszaniny gazów w kanistrach ciśnieniowych


Rodzaj gazu / Stężenie

 

Nr artykułu

Tlenek węgla  
100 ppm CO w powietrzu syntetycznym 1000761
300 ppm CO w powietrzu syntetycznym 1000762
1000 ppm CO w powietrzu syntetycznym 1000763
Dwutlenek węgla  
0,5 % obj. CO2 w powietrzu syntetycznym 1000764
5 % obj. CO2 w powietrzu syntetycznym 1000765
10 % obj. CO2 w powietrzu syntetycznym 1000766
Metan  
0,88 % obj. CH4  (20 % LEL) w powietrzu syntetycznym 1000768
1,8 % obj. CH4  (40 % LEL) w powietrzu syntetycznym 1000769
2,2 % obj. CH4  (50 % LEL) w powietrzu syntetycznym 1000770
Propan  
0,85 % obj. C3H8  (50 % LEL) w powietrzu syntetycznym 1000771
Wodór  
2 % obj. H2 (50 % LEL) w powietrzu syntetycznym 1000772
0,8 % obj. H2 (20 % LEL) w powietrzu syntetycznym 1000773

 


2. Gazy czyste w pojemnikach ciśnieniowych


Rodzaj gazu / Stężenie

 

Nr artykułu

Azot 5.0  
100 % obj. N2 1000781
Metan 4,5  
100 % obj. CH4 10007823. Zawory do pobierania próbek gazu z aluminiowych puszek ciśnieniowych o pojemności 1 l


Opis

 

Nr artykułu

Zawór odsysający do aluminiowych puszek ciśnieniowych  
z końcówką do węża, z wężem gazu kontrolnego, bez wskaźnika ciśnienia, bez wskaźnika przepływu, materiał: mosiądz 1000751
Zawór odsysający do aluminiowych puszek ciśnieniowych  
ze wskaźnikiem przepływu, wraz z wężem gazu kontrolnego, bez wskaźnika ciśnienia, materiał: mosiądz 1000752
Zawór odsysający do aluminiowych puszek ciśnieniowych  
ze wskaźnikiem ciśnienia i wskaźnikiem przepływu, wraz z wężem gazu kontrolnego 10007534. Akcesoria


Opis

 

Nr artykułu

Worek gazowy (Alupac)  
5 l z zaciskiem i wężem 0,5 m 1000791
Worek gazowy (Alupac)  
10 l z zaciskiem i wężem 0,5 m 1000792

Gazy testowe w większych pojemnościach

Gazy testowe do przenośnych i stacjonarnych detektorów gazu są dostępne w butlach o różnych wielkościach, w zależności od rodzaju gazu. Butle z gazami testowymi są jednorazowymi pojemnikami wykonanymi z aluminium lub stali. Do pobierania próbek gazu służy złącze do pobierania próbek gazu typu 715 o stałym przepływie 0,5 l/min. Skrzynia transportowa jest przystosowana do dwóch butli gazowych wraz z armaturą do pobierania próbek.

 

 

Rodzaj gazu / Stężenie

Stabilność

Nr artykułu

Butla z gazem testowym 110 l  
Metan, CH4  
2,5 % obj. (57 % LEL) w powietrzu36 miesięcy1000711
Propan, C3H8  
0,75 % obj. (44 % LEL) w powietrzu36 miesięcy1000712
Propan, C3H8  
1,1 % obj. (65 % LEL) w powietrzu36 miesięcy1000713
Wodór, H2  
2 % obj. (50 % LEL) w powietrzu36 miesięcy1000714
Tlenek węgla, CO  
200 ppm w powietrzu36 miesięcy1000715
Dwutlenek węgla, CO2  
3 % obj. w powietrzu36 miesięcy1000716
Azot, N2  
100 % obj.36 miesięcy1000717

Rodzaj gazu / Stężenie

Stabilność

Nr artykułu

Butla z gazem testowym 58 l  
Siarkowodór, H2S  
50 ppm w powietrzu24 miesięcy1000731
Siarkowodór, H2S  
25 ppm w powietrzu24 miesięcy1000735
Dwutlenek siarki, SO2  
10 ppm w azocie12 miesięcy1000732
Amoniak, NH3  
100 ppm w powietrzu12 miesięcy1000734
Chlor, Cl2  
5 ppm w azocie6 miesięcy1000733
Dwutlenek azotu, NO2  
20 ppm w powietrzu6 miesięcy1000736
Tlenek azotu, NO  
50 ppm w azocie12 miesięcy1000737
Izobutylen, i-C4H8  
100 ppm w powietrzu36 miesięcy1000852

Rodzaj gazu / Stężenie

Stabilność

Nr artykułu

Butla z gazem testowym 34 l  
Siarkowodór, H2S  
50 ppm w powietrzu24 miesięcy1000721
Siarkowodór, H2S  
25 ppm w powietrzu24 miesięcy1000725
Dwutlenek siarki, SO2  
10 ppm w azocie12 miesięcy1000722
Amoniak, NH3  
100 ppm w powietrzu12 miesięcy1000724
Chlor, Cl2  
5 ppm w azocie6 miesięcy1000723
Dwutlenek azotu, NO2  
20 ppm w powietrzu6 miesięcy1000726
Tlenek azotu, NO  
50 ppm w azocie12 miesięcy1000727
Izobutylen, i-C4H8  
100 ppm w powietrzu36 miesięcy1000851

Mieszaniny wielogazowe

Rodzaj gazu / Stężenie

Stabilność

Nr artykułu

Mieszanina wielogazowa (CO2, CH4, O2)  
Mieszanina 3-gazowa, 34 l  
2 % obj. CO2, 2,5 % obj. CH4, (57 % LEL)
i 15 % obj. O2 w N2
36 miesięcy1000704
Mieszanina 3-gazowa, 58 l  
2 % obj. CO2, 2,5 % obj. CH4, (57 % LEL)
i 15 % obj. O2 w N2
36 miesięcy1000705
Mieszanina 3-gazowa, 110 l  
2 % obj. CO2, 2,5 % obj. CH4, (57 % LEL)
i 15 % obj. O2 w N2
36 miesięcy1000706
Mieszanina wielogazowa (CO, CH4, O2)  
Mieszanina 3-gazowa, 58 l  
100 ppm CO, 2,2 % obj. CH4 (50 % LEL)
i 15 % obj. O2 w N2
36 miesięcy1000801
Mieszanina 3-gazowa, 110 l  
100 ppm CO, 2,2 % obj. CH4 (50% LEL)
i 15 % obj. O2 w N2
36 miesięcy1000802
Mieszanina wielogazowa (CO, CO2, CH4, O2)  
Mieszanina 3-gazowa, 34 l  
100 ppm CO, 2 % obj. CO2, 2,2 % obj. CH4
(50 % LEL) i 15 % obj. O2 w N2
36 miesięcy1000707
Mieszanina 3-gazowa, 58 l  
100 ppm CO, 2 % obj. CO2, 2,2 % obj. CH4
(50 % LEL) i 15 % obj. O2 w N2
36 miesięcy1000708
Mieszanina 3-gazowa, 110 l  
100 ppm CO, 2 % obj. CO2, 2,2 % obj. CH4
(50 % LEL) i 15 % obj. O2 w N2
36 miesięcy1000709
Mieszanina wielogazowa (CO, CO2, C3H8, O2)  
Mieszanina 4-gazowa, 34 l  
100 ppm CO, 2 % obj. CO2, 0,75 % obj. C3H8
(44 % LEL) i 15 % obj. O2 w N2
36 miesięcy1000824
Mieszanina 4-gazowa, 58 l  
100 ppm CO, 2 % obj. CO2, 0,75 % obj. C3H8
(44 % LEL) i 15 % obj. O2 w N2
36 miesięcy1000825
Mieszanina 4-gazowa, 110 l  
100 ppm CO, 2 % obj. CO2, 0,75 % obj. C3H8
(44 % LEL) i 15 % obj. O2 w N2
36 miesięcy1000826
Mieszanina wielogazowa (H2S, CO2, CH4, O2)  
Mieszanina 4-gazowa, 58 l  
40 ppm H2S, 2 % obj. CO2, 15 % obj. O2,
2,5 % obj. CH4 (57 % LEL) w N2
24 miesięcy1000703
Mieszanina 4-gazowa, 58 l  
15 ppm H2S, 2 % obj. CO2, 15 % obj. O2,
2,5 % obj. CH4 (57 % LEL) w N2
24 miesięcy1000821
Mieszanina wielogazowa (H2S, CO, CO2, CH4, O2)  
Mieszanina 5-gazowa, 58 l  
15 ppm H2S, 100 ppm CO, 2 % obj. CO2,
2,5 % obj. CH4 (57 % LEL) i 15 % obj. O2 w N2
24 miesięcy1000811
Mieszanina wielogazowa (H2S, CO, CO2, C3H8, O2)  
Mieszanina 5-gazowa, 58 l  
15 ppm H2S, 100 ppm CO, 2 % obj. CO2,
0,75 % obj. C3H8 (44 % LEL) i 15 % obj. O2 w N2
24 miesięcy1000814Akcesoria


Opis

 

Nr artykułu

Złącze do poboru próbek gazu 715  
z wężem o długości 1 m do pobierania próbek gazu kontrolnego, pasujące do butli z gazem kontrolnym 34 l, 58 l, 110 l o stałym przepływie 0,5 l/min. 1000741
Nierdzewna złączka do pobierania próbek   
do pobierania próbek gazów wysoko reaktywnych (np. Cl2, HCN, HCl, NO, NO2 itp.) odpowiednie do butli z gazami testowymi 34 l, 58 l, 110 l o stałym przepływie 0.5 l/min. 1000743
Skrzynka transportowa  
do przechowywania 2 szt. butli z gazem testowym o pojemności 34 l, 58 l, 110 l i 2 szt. złączek do pobierania próbek 715 1000742
Worek gazowy (Alupac)  
5 l z zaciskiem i wężem 0,5 m 1000791
Worek gazowy (Alupac)  
10 l z zaciskiem i wężem 0,5 m 1000792

Dodatkowe gazy dostępne na życzenie.

Nasi eksperci chętnie odpowiedzą na Państwa pytania! Skontaktuj się z nami