Gazy testowe

Tutaj znajdą Państwo przegląd naszych gazów testowych, które są niezbędne do kalibracji urządzeń do wykrywania gazów. Jeśli mają Państwo pytania lub jeśli na liście nie ma poszukiwanego gazu testowego, prosimy o kontakt z nami.

Gazy testowe w aluminiowych pojemnikach ciśnieniowych

Wielkość pojemnika: 1 litr
Ciśnienie robocze: 12 bar
Objętość napełnienia: 12 litrów
Stabilność: 36 miesięcy

 

 

1. Mieszaniny gazów w kanistrach ciśnieniowych


Rodzaj gazu / Stężenie

 

Nr artykułu

Tlenek węgla    
100 ppm CO w powietrzu syntetycznym   1000761
300 ppm CO w powietrzu syntetycznym   1000762
1000 ppm CO w powietrzu syntetycznym   1000763
Dwutlenek węgla    
0,5 % obj. CO2 w powietrzu syntetycznym   1000764
5 % obj. CO2 w powietrzu syntetycznym   1000765
10 % obj. CO2 w powietrzu syntetycznym   1000766
Metan    
0,88 % obj. CH4  (20 % LEL) w powietrzu syntetycznym   1000768
1,8 % obj. CH4  (40 % LEL) w powietrzu syntetycznym   1000769
2,2 % obj. CH4  (50 % LEL) w powietrzu syntetycznym   1000770
Propan    
0,85 % obj. C3H8  (50 % LEL) w powietrzu syntetycznym   1000771
Wodór    
2 % obj. H2 (50 % LEL) w powietrzu syntetycznym   1000772
0,8 % obj. H2 (20 % LEL) w powietrzu syntetycznym   1000773

 


2. Gazy czyste w pojemnikach ciśnieniowych


Rodzaj gazu / Stężenie

 

Nr artykułu

Azot 5.0    
100 % obj. N2   1000781
Metan 4,5    
100 % obj. CH4   10007823. Zawory do pobierania próbek gazu z aluminiowych puszek ciśnieniowych o pojemności 1 l


Opis

 

Nr artykułu

Zawór odsysający do aluminiowych puszek ciśnieniowych    
z końcówką do węża, z wężem gazu kontrolnego, bez wskaźnika ciśnienia, bez wskaźnika przepływu, materiał: mosiądz   1000751
Zawór odsysający do aluminiowych puszek ciśnieniowych    
ze wskaźnikiem przepływu, wraz z wężem gazu kontrolnego, bez wskaźnika ciśnienia, materiał: mosiądz   1000752
Zawór odsysający do aluminiowych puszek ciśnieniowych    
ze wskaźnikiem ciśnienia i wskaźnikiem przepływu, wraz z wężem gazu kontrolnego   10007534. Akcesoria


Opis

 

Nr artykułu

Worek gazowy (Alupac)    
5 l z zaciskiem i wężem 0,5 m   1000791
Worek gazowy (Alupac)    
10 l z zaciskiem i wężem 0,5 m   1000792

Gazy testowe w większych pojemnościach

Gazy testowe do przenośnych i stacjonarnych detektorów gazu są dostępne w butlach o różnych wielkościach, w zależności od rodzaju gazu. Butle z gazami testowymi są jednorazowymi pojemnikami wykonanymi z aluminium lub stali. Do pobierania próbek gazu służy złącze do pobierania próbek gazu typu 715 o stałym przepływie 0,5 l/min. Skrzynia transportowa jest przystosowana do dwóch butli gazowych wraz z armaturą do pobierania próbek.

 

 

Rodzaj gazu / Stężenie

Stabilność

Nr artykułu

Butla z gazem testowym 110 l    
Metan, CH4    
2,5 % obj. (57 % LEL) w powietrzu 36 miesięcy 1000711
Propan, C3H8    
0,75 % obj. (44 % LEL) w powietrzu 36 miesięcy 1000712
Propan, C3H8    
1,1 % obj. (65 % LEL) w powietrzu 36 miesięcy 1000713
Wodór, H2    
2 % obj. (50 % LEL) w powietrzu 36 miesięcy 1000714
Tlenek węgla, CO    
200 ppm w powietrzu 36 miesięcy 1000715
Dwutlenek węgla, CO2    
3 % obj. w powietrzu 36 miesięcy 1000716
Azot, N2    
100 % obj. 36 miesięcy 1000717

Rodzaj gazu / Stężenie

Stabilność

Nr artykułu

Butla z gazem testowym 58 l    
Siarkowodór, H2S    
50 ppm w powietrzu 24 miesięcy 1000731
Siarkowodór, H2S    
25 ppm w powietrzu 24 miesięcy 1000735
Dwutlenek siarki, SO2    
10 ppm w azocie 12 miesięcy 1000732
Amoniak, NH3    
100 ppm w powietrzu 12 miesięcy 1000734
Chlor, Cl2    
5 ppm w azocie 6 miesięcy 1000733
Dwutlenek azotu, NO2    
20 ppm w powietrzu 6 miesięcy 1000736
Tlenek azotu, NO    
50 ppm w azocie 12 miesięcy 1000737
Izobutylen, i-C4H8    
100 ppm w powietrzu 36 miesięcy 1000852

Rodzaj gazu / Stężenie

Stabilność

Nr artykułu

Butla z gazem testowym 34 l    
Siarkowodór, H2S    
50 ppm w powietrzu 24 miesięcy 1000721
Siarkowodór, H2S    
25 ppm w powietrzu 24 miesięcy 1000725
Dwutlenek siarki, SO2    
10 ppm w azocie 12 miesięcy 1000722
Amoniak, NH3    
100 ppm w powietrzu 12 miesięcy 1000724
Chlor, Cl2    
5 ppm w azocie 6 miesięcy 1000723
Dwutlenek azotu, NO2    
20 ppm w powietrzu 6 miesięcy 1000726
Tlenek azotu, NO    
50 ppm w azocie 12 miesięcy 1000727
Izobutylen, i-C4H8    
100 ppm w powietrzu 36 miesięcy 1000851

Mieszaniny wielogazowe

Rodzaj gazu / Stężenie

Stabilność

Nr artykułu

Mieszanina wielogazowa (CO2, CH4, O2)    
Mieszanina 3-gazowa, 34 l    
2 % obj. CO2, 2,5 % obj. CH4, (57 % LEL)
i 15 % obj. O2 w N2
36 miesięcy 1000704
Mieszanina 3-gazowa, 58 l    
2 % obj. CO2, 2,5 % obj. CH4, (57 % LEL)
i 15 % obj. O2 w N2
36 miesięcy 1000705
Mieszanina 3-gazowa, 110 l    
2 % obj. CO2, 2,5 % obj. CH4, (57 % LEL)
i 15 % obj. O2 w N2
36 miesięcy 1000706
Mieszanina wielogazowa (CO, CH4, O2)    
Mieszanina 3-gazowa, 58 l    
100 ppm CO, 2,2 % obj. CH4 (50 % LEL)
i 15 % obj. O2 w N2
36 miesięcy 1000801
Mieszanina 3-gazowa, 110 l    
100 ppm CO, 2,2 % obj. CH4 (50% LEL)
i 15 % obj. O2 w N2
36 miesięcy 1000802
Mieszanina wielogazowa (CO, CO2, CH4, O2)    
Mieszanina 3-gazowa, 34 l    
100 ppm CO, 2 % obj. CO2, 2,2 % obj. CH4
(50 % LEL) i 15 % obj. O2 w N2
36 miesięcy 1000707
Mieszanina 3-gazowa, 58 l    
100 ppm CO, 2 % obj. CO2, 2,2 % obj. CH4
(50 % LEL) i 15 % obj. O2 w N2
36 miesięcy 1000708
Mieszanina 3-gazowa, 110 l    
100 ppm CO, 2 % obj. CO2, 2,2 % obj. CH4
(50 % LEL) i 15 % obj. O2 w N2
36 miesięcy 1000709
Mieszanina wielogazowa (CO, CO2, C3H8, O2)    
Mieszanina 4-gazowa, 34 l    
100 ppm CO, 2 % obj. CO2, 0,75 % obj. C3H8
(44 % LEL) i 15 % obj. O2 w N2
36 miesięcy 1000824
Mieszanina 4-gazowa, 58 l    
100 ppm CO, 2 % obj. CO2, 0,75 % obj. C3H8
(44 % LEL) i 15 % obj. O2 w N2
36 miesięcy 1000825
Mieszanina 4-gazowa, 110 l    
100 ppm CO, 2 % obj. CO2, 0,75 % obj. C3H8
(44 % LEL) i 15 % obj. O2 w N2
36 miesięcy 1000826
Mieszanina wielogazowa (H2S, CO2, CH4, O2)    
Mieszanina 4-gazowa, 58 l    
40 ppm H2S, 2 % obj. CO2, 15 % obj. O2,
2,5 % obj. CH4 (57 % LEL) w N2
24 miesięcy 1000703
Mieszanina 4-gazowa, 58 l    
15 ppm H2S, 2 % obj. CO2, 15 % obj. O2,
2,5 % obj. CH4 (57 % LEL) w N2
24 miesięcy 1000821
Mieszanina wielogazowa (H2S, CO, CO2, CH4, O2)    
Mieszanina 5-gazowa, 58 l    
15 ppm H2S, 100 ppm CO, 2 % obj. CO2,
2,5 % obj. CH4 (57 % LEL) i 15 % obj. O2 w N2
24 miesięcy 1000811
Mieszanina wielogazowa (H2S, CO, CO2, C3H8, O2)    
Mieszanina 5-gazowa, 58 l    
15 ppm H2S, 100 ppm CO, 2 % obj. CO2,
0,75 % obj. C3H8 (44 % LEL) i 15 % obj. O2 w N2
24 miesięcy 1000814Akcesoria


Opis

 

Nr artykułu

Złącze do poboru próbek gazu 715    
z wężem o długości 1 m do pobierania próbek gazu kontrolnego, pasujące do butli z gazem kontrolnym 34 l, 58 l, 110 l o stałym przepływie 0,5 l/min.   1000741
Nierdzewna złączka do pobierania próbek    
do pobierania próbek gazów wysoko reaktywnych (np. Cl2, HCN, HCl, NO, NO2 itp.) odpowiednie do butli z gazami testowymi 34 l, 58 l, 110 l o stałym przepływie 0.5 l/min.   1000743
Skrzynka transportowa    
do przechowywania 2 szt. butli z gazem testowym o pojemności 34 l, 58 l, 110 l i 2 szt. złączek do pobierania próbek 715   1000742
Worek gazowy (Alupac)    
5 l z zaciskiem i wężem 0,5 m   1000791
Worek gazowy (Alupac)    
10 l z zaciskiem i wężem 0,5 m   1000792

Dodatkowe gazy dostępne na życzenie.

Nasi eksperci chętnie odpowiedzą na Państwa pytania! Skontaktuj się z nami