Przepisy ATEX

ATEX to skrót od "ATmosphère EXplosible", co w języku angielskim oznacza "atmosferę wybuchową". ATEX jest jednocześnie skrótem od europejskiej dyrektywy 2014/34/UE dotyczącej dystrybucji urządzeń elektrycznych i mechanicznych z zabezpieczeniem przeciwwybuchowym, jak również komponentów i systemów ochronnych. Dyrektywa 94/9/UE, która weszła w życie 1 lipca 2003 r., została zastąpiona 20 kwietnia 2016 r. przez nowe rozporządzenie, które od tego czasu ma zastosowanie do wszystkich nowych urządzeń i systemów ochronnych.

ATEX 2014/34/EU Artykuł 100a:


W artykule 100a opisano obowiązki producentów:

  • Wymagania dotyczące urządzeń i systemów ochronnych przeznaczonych do użytku w przestrzeniach zagrożonych wybuchem (np. detektory gazu)
  • Wymagania dotyczące urządzeń zabezpieczających i sterujących do stosowania poza przestrzeniami zagrożonymi wybuchem, ale które są niezbędne do bezpiecznego działania urządzeń i systemów ochronnych (np. centrale)
  • Klasyfikacja urządzeń na kategorie
  • Zasadnicze wymagania w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa (EHSR) odnoszące się do projektowania i budowy urządzeń/systemów

Aby spełnić wymagania dyrektywy ATEX, urządzenie musi:

  • nosić znak CE
  • posiadać wymagany certyfikat strefy niebezpiecznej
  • być zgodne z uznaną normą wydajności (np. EN 60079-29-1:2007) dla detektorów gazów palnych (specyficznych dla danego zastosowania)
  • Posiadać Deklarację Zgodności WE potwierdzającą spełnienie zasadniczych wymagań dotyczących zdrowia i bezpieczeństwa oraz przestrzeganie procedur oceny zgodności
  • Posiadać instrukcję obsługi zgodną z przepisami
Nasi eksperci chętnie odpowiedzą na Państwa pytania! Skontaktuj się z nami