ATEX-voorschriften

ATEX is de afkorting voor "ATmosphère EXplosible", wat in het Nederlands "explosieve atmosfeer" betekent. Tegelijkertijd is ATEX ook de afkorting voor de Europese richtlijn 2014/34/EU voor de distributie van explosieveilige elektrische en mechanische apparatuur, alsook componenten en beveiligingssystemen. Richtlijn 94/9/EU, die op 1 juli 2003 in werking is getreden, is op 20 april 2016 vervangen door de nieuwe verordening, die sindsdien geldt voor alle nieuwe apparaten en beveiligingssystemen.

ATEX 2014/34/EU:


Verantwoordelijkheden van fabrikanten:

  • Eisen voor apparaten en beveiligingssystemen die bedoeld zijn voor gebruik op plaatsen waar ontploffingsgevaar kan heersen (bijv. gasdetectoren)
  • Eisen voor veiligheids- en controlevoorzieningen voor gebruik buiten explosieve omgevingen, maar die noodzakelijk zijn voor de veilige werking van apparaten en beveiligingssystemen (bijv. controllers)
  • Indeling van apparaten in categorieën
  • Essentiële gezondheids- en veiligheidseisen (EHSR's) met betrekking tot het ontwerp en de bouw van apparaten/systemen

Om aan de ATEX-richtlijn te voldoen, moet de apparatuur:

  • Een CE-markering dragen
  • De vereiste certificering voor gevaarlijke gebieden hebben
  • Voldoen aan een erkende prestatienorm (b.v. EN 60079-29-1:2007) voor detectoren van brandbare gassen (toepassingsspecifiek)
  • Beschikken over een EG-verklaring van overeenstemming waarin wordt bevestigd dat aan de essentiële gezondheids- en veiligheidseisen is voldaan en dat de conformiteitsbeoordelingsprocedures zijn gevolgd
  • Beschikken over een bedieningshandleiding die aan de regels voldoet
Onze experts staan klaar om uw vragen te beantwoorden! Hoe kunt u contact met ons opnemen