Straż pożarna

Niewiele jest zawodów, w których liczy się każda sekunda. Wczesne wykrywanie zagrożeń jest dla strażaków najwyższym priorytetem. Z tego powodu GfG opracowuje urządzenia do wykrywania wielu gazów, które niezawodnie ostrzegają o zagrożeniach gazowych. W połączeniu z systemem TeamLink, możliwa jest szybka reakcja w nagłych wypadkach i wysłanie pomocy w sposób ukierunkowany. Nowoczesna technologia detekcji gazów firmy GfG zapewnia bezpieczeństwo na najwyższym poziomie, dzięki czemu ratownicy nie narażają się na niebezpieczeństwo.

Monitorowanie gazów podczas akcji


W terenie każdy członek ochotniczej straży pożarnej, zakładowej lub zawodowej straży pożarnej potrzebuje bezpieczeństwa, aby móc w pełni skoncentrować się na gaszeniu pożarów i ratowaniu ludzi w sytuacji zagrożenia. Przeciwwybuchowe urządzenia do wykrywania gazów, takie jak Polytector III G999 i Microtector III G888, zapewniają ich użytkownikom ochronę, bezpiecznie ostrzegając o krytycznych stężeniach gazów. Strażacy mają styczność z szerokim zakresem gazów toksycznych i wybuchowych, szczególnie podczas gaszenia pożarów. Urządzenia do wykrywania 7 gazów firmy GfG mogą niezawodnie monitorować wiele gazów jednocześnie, takich jak monofosforan, siarkowodór, tlenek węgla i cyjanowodór, znane również jako "Toxic Twins". Przenośny monitor bezpieczeństwa TeamLink łączy się z 10 osobistymi urządzeniami do wykrywania gazów i informuje dowództwo zdarzenia o stanie członków oddziału, dzięki czemu w przypadku alarmu gazowego lub sytuacji, w której zabraknie ludzi, można natychmiast rozpocząć działania ratunkowe.

Potencjalne zagrożenia:


» gazy palne i toksyczne
» przestrzenie zamknięte
» dwutlenek węgla
» niedobór tlenu
» "Toxic Twins" (CO, HCN)


Do naszych detektorów gazu

Nasi eksperci chętnie odpowiedzą na Państwa pytania! Skontaktuj się z nami