D-ReX świętuje premierę na SEMICON EUROPA

|   Komunikat prasowy

Firma GfG prezentuje swoje najnowsze osiągnięcie w dziedzinie technologii pomiaru gazu. D-ReX łączy najnowocześniejsze funkcje techniczne, takie jak Power-over-Ethernet i Bluetooth, z możliwością monitorowania gazów toksycznych, korozyjnych i palnych na trzy różne sposoby...

Firma GfG prezentuje swoje najnowsze osiągnięcie w dziedzinie technologii pomiaru gazu. D-ReX łączy najnowocześniejsze funkcje techniczne, takie jak Power-over-Ethernet i Bluetooth, z możliwością monitorowania gazów toksycznych, korozyjnych i palnych na trzy różne sposoby: przez dyfuzję, przez czujnik zewnętrzny i ekstrakcyjnie za pomocą zintegrowanej pompy. Inteligentne czujniki można wymieniać szybko i bez użycia narzędzi, dzięki czemu koszty i wysiłek związany z serwisowaniem są mniejsze. Kolorowy wyświetlacz 2,4" z czytelnymi, zrozumiałymi informacjami oraz bezdotykowa obsługa za pomocą aplikacji dopełniają całości.

D-ReX został opracowany specjalnie z myślą o wymaganiach przemysłu półprzewodnikowego, ale ma również zastosowanie w innych obszarach, gdzie konieczne jest monitorowanie gazów toksycznych, korozyjnych lub łatwopalnych, a także stężenia tlenu. D-ReX PoU kontroluje powietrze otoczenia w miejscu użytkowania. Obszary trudno dostępne lub niemożliwe do osiągnięcia, takie jak rurociągi, mogą być monitorowane za pomocą D-ReX PoI, którego czujnik zewnętrzny znajduje się w punkcie instalacji w odległości do 30 metrów. D-ReX PoS pobiera mieszaniny gazów z punktu poboru próbek z innych pomieszczeń lub systemów zamkniętych i analizuje je w bezpiecznym środowisku.

D-ReX jest przeznaczony do montażu na szynie DIN (T35). Aktualnie mierzone stężenie gazu, wartości graniczne, stan systemu i wszystkie ważne informacje są wyświetlane na wielokolorowym wyświetlaczu o wysokiej rozdzielczości w postaci zrozumiałego tekstu. Obsługa odbywa się poprzez 5-przyciskowy interfejs na urządzeniu lub poprzez aplikację.

Z Bluetooth, PoE-LAN, cyfrowym RS-485 modbus, analogowym zasilaniem 4-20 mA i LonWorks (opcjonalnie), wszystkie trzy warianty mają opcje połączeń dla wszystkich typowych scenariuszy. W celu zapewnienia bezpieczeństwa istnieje pięć wewnętrznych przekaźników i/lub opcjonalnie zewnętrzny moduł przekaźnikowy GMA200-RT/D.

W zależności od rodzaju gazu, czujniki działają na zasadzie pomiaru elektrochemicznego, katalitycznego lub w podczerwieni. Kasety z czujnikami można wymieniać w sposób przyjazny dla serwisu, bez konieczności używania jakichkolwiek narzędzi. Na początek w D-ReX dostępne są czujniki dla około 40 gazów. Dla innych gazów, takich jak trójfluorek azotu (NF₃), które wymagają pirolizera w połączeniu z D-ReX PoS, moduł Py-ReX jest obecnie w fazie rozwoju.

[Translate to Polska:] D-ReX
Nasi eksperci chętnie odpowiedzą na Państwa pytania! Skontaktuj się z nami