TeamLink - Connected Safety-Monitor

|   Productpresentatie

De ene zin die niemand die verantwoordelijk is voor de veiligheid van een collega of team ooit wil uitspreken is: "Ik verloor hem/haar even uit het oog".

Verbonden veiligheid met de TeamLink G999L


De ene zin die niemand die verantwoordelijk is voor de veiligheid van een collega of team ooit wil uitspreken is: "Ik verloor hem/haar even uit het oog." Met voorzichtigheid en techniek kunnen risico's tot een minimum worden beperkt, maar ongelukken gebeuren. Wat dan telt is snelle en gerichte hulp.

TeamLink G999L - houdt het team veilig in het zicht
De voorwaarden om alleen te werken zijn aanwezig wanneer een persoon alleen, buiten het bereik en het zicht van andere mensen, werkzaamheden verricht, al is het maar voor korte tijd. Indien dit niet kan worden vermeden, moet de werkgever passende controlemaatregelen nemen. De Connected Safety Monitor TeamLink G999L integreert draadloos de gasdetectoren van maximaal 10 teamleden in een veiligheidsnetwerk dat in geval van een alarm in realtime belangrijke informatie verstrekt.

Functioneel bereik:

  • Real-time polling van de meetwaarden van maximaal 10 geïntegreerde gasdetectoren.
  • Voortdurende bewaking van de radioverbinding
  • Visuele en akoestische alarmering van de teamleider met informatie over getroffen personen en gasconcentraties
  • Alarm in geval van man-down alarm en paniekalarm
  • LED-paneel voor snel overzicht
  • Voortdurende informatie over de gevaarsituatie ter plaatse voor zelfbescherming van de reddingstroepen
  • Bereik in het vrije veld tot 700 m (Europa) / 300 m (VS)
  • Ex-goedkeuring voor I M2 / II 2G

De TeamLink is geschikt voor gebruik met de modellen Microtector G888 en Polytector G999. De gasdetectoren moeten hiervoor over een overeenkomstige draadloze module beschikken.

Connected Safety: de volgende logische stap in arbeidsveiligheid rond gassen
Draagbare gasdetectoren moeten in de eerste plaats de drager ervan en de mensen in de onmiddellijke omgeving waarschuwen voor gevaarlijke gasconcentraties. Maar dat alleen is niet genoeg. Informatie over een alarm en de oorzaak ervan moet beschikbaar zijn voor de toezichthoudende persoon, d.w.z. de teamleider, de ploegleider of de tweede man van een buddysysteem.

Dit is de enige manier om in geval van nood de andere teamleden te waarschuwen en maatregelen te treffen zonder dat de redders zichzelf in gevaar brengen of te veel tijd verspillen aan zelfbescherming tegen onbekende gevaren.

Weten wat er op de grond gebeurt
Wanneer elke seconde telt, moet de situatie ter plaatse op het eerste gezicht duidelijk zijn. Bij een alarm geeft de TeamLink duidelijk aan of er sprake is van een gevaarlijke gassituatie (AL 1,2,3, KZW, LZW), de persoon ter plaatse actief om hulp vraagt (paniekalarm) of mogelijk een medische noodsituatie (man-down alarm).

Weten wanneer aanvullende maatregelen nodig zijn
De TeamLink waarschuwt niet alleen voor acute gevaren, maar geeft ook aan wanneer de verbinding met een gasdetector wordt onderbroken. Een knipperende gele indicator op het LED-paneel is daarom het signaal voor de toezichthoudende persoon om actie te ondernemen. Soms is een verandering van positie voldoende om de verbinding te herstellen. Aanvullende maatregelen, zoals een buddysysteem, kunnen echter noodzakelijk zijn omdat de omstandigheden ter plaatse toezicht op afstand niet mogelijk maken.

Verkennen zonder mensenlevens in gevaar te brengen
De combinatie van een draagbare gasdetector en TeamLink is ook perfect om gasconcentraties van op een veilige afstand te controleren en gevaren op tijd te detecteren. Zo kunnen bijvoorbeeld op afstand bestuurde verkenningsvoertuigen worden gebruikt om potentiële risico's voor het personeel of de hulpdiensten tot een minimum te beperken.


» Ga naar de productpagina van de TeamLink G999L

 

TeamLink Brandweer
TeamLink Industrie
Onze experts staan klaar om uw vragen te beantwoorden! Hoe kunt u contact met ons opnemen