ACDC - smart Communication Technology

ACDC (Analog Carrier for Digital Communication) is een gepatenteerde technologie om de bestaande analoge bekabeling van gasdetectiesystemen te gebruiken voor digitale datatransmissie. Het voordeel: De bestaande kabels blijven op hun plaats, geven naast de loutere meetwaarden ook extra digitale informatie door, en kunnen in de toekomst worden gebruikt om draagbare detectieapparatuur in stationaire systemen te integreren.

Het probleem:
analoge bekabeling in een digitale wereld


Verreweg de meeste gasdetectiesystemen die vandaag zijn geïnstalleerd, communiceren via driedraads stroomkabels (4-20 mA industriestandaard). Hoewel bestaande infrastructuren om begrijpelijke kostenredenen niet worden vervangen, zouden intelligente sensoren en transmitters tegenwoordig veel meer informatie kunnen leveren dan via analoge bedrading naar de controller kan worden getransporteerd.

De oplossing:
digitale datatransmissie via bestaande systemen


ACDC maakt het gebruik van de analoge 4-20 mA-lijnen mogelijk om digitale informatie te verzenden door amplitudemodulatie op het stroomsignaal te superponeren. Wij gebruiken het beproefde Modbus-protocol, dat reeds in talrijke digitale GfG-transmitters wordt gebruikt. Met ACDC zijn transmissiesnelheden tot 38.400 bit/s en afstanden van meer dan 1.200 meter mogelijk via analoge bekabeling. ACDC is geschikt voor gebruik in explosiegevaarlijke omgevingen en maakt retrofitting en geleidelijke omschakeling naar digitale systemen mogelijk, aangezien de bestaande analoge bekabeling onaangetast blijft. Terwijl meetwaarden en aanvullende informatie digitaal worden overgedragen, dient het analoge draaggolfsignaal als back-up in geval van een fout. Dit betekent veiligheid over de gehele lijn.

De toekomst:
integratie van stationaire en draagbare gasdetectiesystemen


De beschikbare bandbreedte biedt voldoende capaciteit om meer dan alleen digitale gegevens van intelligente sensoren en ACDC-compatibele transmitters te verzenden. De volgende logische stap is de integratie van draagbare gasdetectoren. Uitgerust met radio kunnen alarmen en meetwaarden worden doorgestuurd naar het stationaire gasdetectiesysteem. Zo ontstaat een holistisch veiligheidsconcept op basis van analoge bekabeling.

Onze experts staan klaar om uw vragen te beantwoorden! Hoe kunt u contact met ons opnemen