Transmitter EC22 DS

Met dubbele sensor voor koolmonoxide en stikstofoxiden


Als koolmonoxide (CO) en stikstofoxide (NO, NO2) gelijktijdig moeten worden bewaakt in ondergrondse garages, is de zender EC22 DS een betrouwbare en voordelige oplossing. De EC22 DS zendt meetwaarden en statusweergaven digitaal (RS-485). In combinatie met de beproefde controllers van GfG is hij voorbestemd voor gebruik in ondergrondse parkeergarages en tunnels waar uitlaatgassen van motorvoertuigen te verwachten zijn en overeenkomstige alarm- en ventilatiemaatregelen moeten worden getroffen.

De EC22 DS detecteert de gassen CO, NO en NO2 door middel van twee elektrochemische (EC) sensoren. De verschillende sensoren meten de drie gassen in meetbereiken van 0 tot 10 ppm (NO, NO2) of 0 tot 500 ppm (CO). Automatische temperatuurcompensatie en linearisatie van de meetsignalen zorgen voor een hoge meetnauwkeurigheid.

Communicatie en service
Signaaloverdracht vindt plaats via de digitale RS-485 interface (Modbus protocol). Voor de functiecontrole kunnen testgassen worden toegepast, elk met een ijkadapter. De meetomvormer geeft de bedrijfstoestand aan via een status-LED. Service en aanpassingen worden ter plaatse uitgevoerd met behulp van een smartphone-app of een magneetpen (eenmansafstelling).


De belangrijkste in een oogopslag:

 

Algemene informatie:

  • meetprincipe: elektrochemisch (EC)
  • voor toxische en brandbare gassen (CO, NO, NO2)
  • dubbele sensor (bewaakt 2 gassen tegelijkertijd)
  • verwachte levensduur van de sensor: > 3 jaar
  • signaaloverdracht: RS-485
  • beschermingsklasse: IP40

Optioneel verkrijgbaar:

  • kalibratie adapter

Downloads

Onze experts staan klaar om uw vragen te beantwoorden! Hoe kunt u contact met ons opnemen