Afstandskalibratie-adapter

Om de regelmatige functiecontrole van transmitters te vergemakkelijken


Gasdetectietoestellen moeten regelmatig worden gekalibreerd en zo nodig bijgesteld. Dit geldt met name voor transmitters met sensoren die werken volgens het meetprincipe van katalytische verbranding (warmtetoon). Afhankelijk van de brandbare gassen en dampen die worden bewaakt, bevinden dergelijke zenders zich echter vaak op moeilijk bereikbare plaatsen. Voor gassen zoals methaan, die lichter zijn dan lucht, is de installatie bijvoorbeeld in de buurt van het plafond. Om regelmatige onderhoudswerkzaamheden te vergemakkelijken, hebben wij de afstandskalibratieadapter ontwikkeld.

De afstandskalibratieadapter is geschikt voor de transmitters uit de CC33- en CC28-serie en de CC22 ex.  De sensorbehuizingen van deze zenders zijn voorzien van een speciaal schoorsteeneffect. Luchtuitlaten zorgen ervoor dat de door het meetprincipe opgewarmde lucht gemakkelijker kan ontsnappen. Het te meten gas wordt sneller naar de sensor gevoerd. De reactietijden worden verkort en er kan sneller een waarschuwing voor brandbare gassen worden afgegeven.

Eenvoudige service
Als een van de bovengenoemde transmitters op een moeilijk bereikbare plaats is geïnstalleerd, vereenvoudigt de afstandskalibratieadapter de toevoer van testgas aanzienlijk. De afstandskalibratieadapter wordt op de zender aangesloten. Een slang wordt aan de gastoevoerpoort bevestigd om een veilige gastoevoer vanaf de grond of over een obstakel mogelijk te maken. Bij gebruik in combinatie met de afstandskalibratiefunctie van de GMA22-M regelaar (CC22 ex en CC33) of de RC2 afstandsbediening (CC28) kan de kalibratie en, indien nodig, de afstelling door één technicus worden uitgevoerd.

Het schoorsteeneffect blijft behouden
Aangezien de afstandskalibratie-adapter grote openingen aan de onderzijde heeft, wordt de monstergastoevoer niet beïnvloed door het schoorsteeneffect. Het monstergas stroomt ongehinderd langs de permanent bevestigde slang in de meetkamer van de CC-sensor. De korte responstijden van de CC22 ex, CC28 en CC33 transmitters blijven behouden en maken tijdige waarschuwing voor explosiegevaar mogelijk.

 

De belangrijkste in een oogopslag:
 

  • Geschikt voor CC22 ex, CC28, CC28 D, CC28 DA, CC33 zenders
  • Functietest en afstelling voor moeilijk bereikbare zenders (bijv. voor plafondmontage)
  • GMA22-M (CC22 ex en CC33) of RC2 (CC28) en testgasslang zijn vereist
  • Schoorsteenwerking van de CC zenders wordt niet beïnvloed
Onze experts staan klaar om uw vragen te beantwoorden! Hoe kunt u contact met ons opnemen